Statik Proje m² İle Fiyat Hesapla

STATİK PROJE FİYAT HESAPLAMA

Betonarme projeleri için geçerlidir. Fiyatlar temsilidir ve maksimum fiyatlardır.

Statik Proje m2 (metrekare) Fiyat Hesaplama

MERAKLILARINA

STATİK PROJE FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Sizlerin güvenle içerisinde barındığınız, çalıştığınız, eğitim gördüğünüz tüm binaların yapım aşamasında alanında uzman mühendisler, mimarlar, elektrikçiler, işçiler büyük bir emek ve zaman harcarlar. Bir inşaat yapmak baştan sonra çok zorlu ve dikkatle özenli, kuralları olan bir iştir. Alanında uzman kişilerin günlerce projeler, benzetimler, ön hazırlıklar yaparak çalışmaya başlar. İnşaat sektörü bir ülke ekonomisinin neredeyse bel kemiğini oluşturur. Çünkü birçok farklı meslek dalını tek bir iş çatısı altında toparlayabilen başka bir sektör yoktur. Elektrikçisinden, çimento satan firmasına, tuğlacısından ustasına, işçisinden müteahhitine, mimarından mühendisine birçok farklı meslek dalının koordineli çalıştığı bir sektördür. Böylesine büyük ve kapsamlı bir sektör de verimli sonuçların elde edilebilmesi her şeyden önce ustalıkla hazırlanmış bir proje gerektirir. Proje ne kadar ustalıkla hazırlanmış olursa olsun hayata geçirilirken detaylı ve dikkatli çalışmalar yapılmadığında sorunlar yaşanabilir. Eksiksiz yapının ortaya çıkması başarılı bir süreç yönetimine bağlıdır. Hazırlanmakta olan statik projenin dikkatle takip edilmesi ve bitirilme aşamasına kadar her önceden tespit edilen her detay çok ama çok önemlidir. O yüzden inşaat sektörü hatayı kaldıramayan nadir sektörler arasındadır. Dışarıda gördüğünüz, içerisinde barındığınız, çalıştığınız, eğitim gördüğünüz tüm yapıların altında 2 temel proje yatar. Bu projelerin en önemlisi statik proje ve bir diğeri ise mimari projedir.

STATİK PROJE NEDİR?

Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil tüm kat planları, çatı planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır.

STATİK PROJE FİYATLARI VE STATİK PROJE ÇİZİM FİYATLARI

Bilindiği üzere statik projeleri inşaat mühendisleri çizmektedir. Statik proje çizim fiyatları da yapının durumuna göre ve yıllara göre değişiklik göstermektedir. 2020 yılı oranlar ve metrekare birim fiyatları göz önüne alınarak oluşturulur. 2020 statik proje fiyat hesaplayıcı veya Excel ile inşaat mühendisleri odasının belirttiği sabit formüle göre hesaplanır. Statik proje en az bedel hesabı ile mühendislere yol göstermek amaçlıdır ve fiyatlandırmanın piyasada ki alt sınırını oluşturur. İnşaat Mühendisleri odası ise üyelerine tavsiye niteliğinde bina türü, boyutu ve hizmet şekline göre bir statik proje fiyat cetveli hazırlamakta ve belirli bir fiyat dengesi oluşturmak adına bu cetvelleri üyelerinin kullanımına sunmaktadır. Her yıl mühendislik ve mimarlık hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak maliyetler ile belirlenir. Statik proje fiyatları her sene yayımlanan mühendislik ve mimarlık hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetlerine ve inşaat mühendisleri odasının proje mesuliyet bedeli hesaplama cetveline olarak belirlenir. İnşaat Mühendisleri Odası proje ve fenni mesuliyet bedeli hesaplama cetveline göre her il ya da ilçe için belirli başlı katsayılar kullanılmaktadır. Bu katsayı örneğin Konya merkez için 1.00‘dır. Diğer şehirler için belirlenen tablodan alınan katsayıyı program tarafından elde edilen statik proje çizim bedeli ile çarparak hesaplayabilirsiniz. Çalıştığın alana uygun olarak devletin belirlediği birim fiyat pozlarını kullanarak statik projenin maliyet hesabını çıkartabiliriz. Bu birim pozlara örnek olarak karayolları genel müdürlüğü pozlarının çevre şehircilik bakanlığının pozlarını örnek olarak verebiliriz.

BETONARME STATİK PROJE FİYATI HESAPLAMA

Bir projenin statik çizimi belirlenen veya tercih edilen bir program üzerinde tasarımlanır. Tasarımlanan yapının TS 500 ve deprem yönetmeliğine uygunluğu belirlendikten sonra projede ki statik veriler belirlenen maliyet hesaplama programına aktarılır. Daha sonra devlet kurumlarının ve mühendis odalarının belirlediği birim fiyatlar üzerinden pozlama çalışmaları yapılarak yapının işçilik dâhil toplam maliyeti hesaplanır.  Statik proje fiyatları İMO tarafından, üyelerine tavsiye niteliğinde gönderilmekte olup üyelerin bu fiyatlara uyulması inşaat mühendislerinin birlik, beraberliği ve statik proje bedellerinin belirli bir seviyede tutulması açısından önemlidir. Statik Proje fiyatı ve Statik proje çizim fiyatları bu şekilde hesaplanır. İnşaat Mühendisleri odası ise üyelerine tavsiye niteliğinde bina türü, boyutu ve hizmet şekline göre bir statik proje fiyat cetveli hazırlamakta ve belirli bir fiyat dengesi oluşturmak adına bu cetvelleri üyelerinin kullanımına sunmaktadır.

STATİK PROJE M2 (metrekare) FİYATLARI

Devlet kurumlarının veya mühendisler odasının çalışılacak alana uygun olarak belirlediği birim fiyat pozlarını kullanarak Statik proje m2 (metrekare) fiyatlarını bulabiliriz. Bu fiyat her yıl değişkenlik gösterebilmektedir. Yukarıda yapılan tüm bu hesaplarda zemin-temel-yapı etkileşimi, zeminin fiziksel parametreleri ve temel tasarımının belirlenmesinde, Bakanlıkça yayımlanan Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslara uyulması gerekir. Bu projeler ve fiyatlandırmalar İnşaat mühendisleri odasından yetki belgesi olan statik proje firmaları tarafından ve mühendisler tarafından hazırlanır. Projenin fiyatlandırılması projenin hazırlanması ve dikkatle okunup yürütülmesi kadar önemlidir. Bu fiyatları statik proje m2 (metrekare fiyatları) aracı ile sitemizden yapabilirsiniz. Statik proje fiyat hesaplayıcı 2020 ile rahatlıkla hesaplama yapabilirsiniz.

 

Statik Proje m2 (metrekare) Fiyat Hesaplama

Küfrevi Mühendislik - Şantiye Şefliği ve Statik Proje

Bizimle Çalışmak İstermisiniz?

Küfrevi Mühendislik ile Ortak Çalış!

İnşaat Mühendislerine Küfrevi Mühendislik Bünyesinde Ek İş İmkanı!

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: TIKLA